Publicerad 4 oktober 2021

Rapport om produktivitet och effektivitet i regioner

I denna första regionrapport har RKA fokuserat på produktivitet i hälso- och sjukvården som är regionernas största verksamhet. Vi har försökt fånga de övergripande perspektiven, de sammantagna bilderna utifrån den nyckeltalsvisning som finns i Kolada för regioner.

Vad är det som går att se – och inte se – ur ett nationellt perspektiv?

I rapporten har vi koncentrerat oss på att analysera och beskriva de mönster vi ser mellan regioner och hur utvecklingen har sett ut över tid. Vi har tagit fram sammanfattande punkter som kort beskriver några framträdande resultat i analysen.

I våra analyser har vi funnit en del variationer både gällande produktivitet, kostnader, volymer, tillgänglighet enligt vårdgarantin och befolkningens hälsa på en övergripande nivå, men fortsatt analysarbete är nödvändigt. Vi har också fått ta del av intressanta exempel från några regioner med relativt god produktivitet. Vi hoppas att rapporten ska inspirera till fördjupade analyser och jämförelsearbete i landets regioner, säger Maria Price, kanslichef vid RKA.

Rapporten vänder sig till politiker och övergripande ledningsnivå i regionerna samt till departement och myndigheter som följer regionerna och dess produktivitet samt effektivitet. Vi kommer att erbjuda seminarier och riktade utbildningsinsatser för regioner i hur både nyckeltal och rapport kan användas i det egna analysarbetet.

Detta är den första rapporten i en serie återkommande rapporter som belyser produktivitet och effektivitet i regionerna och baseras på nyckeltalsvisningen som finns i Kolada.

Produktivitet och effektivitet i regioner med fokus på produktivitet i hälso- och sjukvården

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef