Publicerad 13 oktober 2022

Ny version av Jämföraren i Kolada – gamla länkar behöver bytas ut

En ny version av verktyget Jämföraren i Kolada är publicerad. Kommuner och regioner som har gjort direktlänkar på sin webbplats till respektive sida i Jämföraren måste byta dessa. Här finns ett underlag med information för byte av länkar.

Nya direktlänkar till Koladas Jämförare

RKA har gjort en sammanställning med gammal länk och en hänvisning till en ny länk för Jämförarens olika visningar.

Tyvärr har det visat sig att de nya länkar vi först publicerade 13 oktober 2022 har visat sig vara felaktiga. Nedanstående dokument innehåller det korrekta länkformatet. Vi ber om ursäkt för det merarbete som detta misstag orsakar.

Nya direktlänkar till Koladas Jämförare (Excel) Excel, 28 kB.

Det finns tre typer av länkar för både kommuner och regioner

Självklart kan varje användare av Kolada själv byta fokus när de vill i Kolada. Dessa länkar anger endast vad som händer vid första klicket på en länk till Kolada. Välj själv vilken variant av länk som passar bäst.

De specifika länkarna borde passa bra utifrån det lokala perspektivet. När siffror för den egna kommunen eller regionen är mest intressanta, medan Riket-länkarna kanske passar bättre för det nationellt övergripande perspektivet.

En länk utan valt fokus passar bra om de besökare som ska följa länken kan komma från många olika håll och har antingen lokalt eller nationellt perspektiv.

Kommun-Specifik och Region-Specifik

Detta är länkar för dig som vill ha en utvald kommun eller region i fokus direkt.

Kommun-Riket och Region-Riket

Detta är länkar för dig som vill att riksmedelvärdena är det som visas i tabellerna i Jämföraren.

Kommunsida utan vald kommun och Regionsida utan vald region

Detta är länkar för dig som vill att den som följer länken själv ska välja fokuskommun/fokusregion. Användaren som följer dessa länkar får först välja vilket fokus den önskar (en kommun, en region, Alla ovägt medel eller Riket) innan den får se tabeller och diagram i Jämförarens visningar.

Vi ber om ursäkt för det merarbete detta kommer att medföra. Kontaka oss gärna vid frågor.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef