Publicerad 13 oktober 2022

Ny version av Jämföraren i Kolada är publicerad - nyheterna

Verktyget Jämföraren har fått ett förändrat utseende, viss ny funktionalitet och färgsättning i Fri sökning. Här får du veta om nyheterna i och med uppdateringen.

Jämföraren uppdaterades den 13 oktober 2022 för att göra verktyget mer användarvänligt. Exempel på en funktion som många efterfrågat, och som nu är på plats, är möjligheten att välja riket. Det blir också möjligt att se när ett nyckeltal ska publiceras.

Det här är nyheterna i Jämföraren

 • Möjlighet att välja Riket som fokus. Eftersom Koladas Jämförare har en visning för kommuner och en annan för regioner (på grund av de olika uppdragen) väljer du Riket-kommun eller Riket-region.
 • Global könsuppdelning, dvs en markering för Könsuppdelat visar hela sidan med könsuppdelad statistik (med undantag för sådan statistik som av någon anledning inte är könsuppdelad)
 • Värden som avser kvinnor och män i samma linjediagram när könsuppdelat är markerat
 • Global Excel-export. Hela sidans samtliga tabeller exporteras och varje tabell från Jämförarsidan får en egen flik i Exceldokumentet
 • Nyckeltalsinformationen visas genom att föra muspekaren över nyckeltalsnamnet
 • I nyckeltalsinformationen visas nu även publiceringsdatum
 • Komponentdata är en ny funktion som visar ett nyckeltals komponenter (ofta täljare och nämnare, dvs den statistik vi använder för att beräkna nyckeltalet). Knappen finns på raden efter nyckeltalsnamnet, till höger om stapel- och linjediagramsikonerna.
 • Det går att välja även utfällda nyckeltal om du vill analysera vidare i Fri sökning.
 • Varje sida i Jämföraren laddas medan du rullar nedåt på sidan, för att ge en snabbare laddningsupplevelse.

Det finns några funktioner som ännu inte är färdigt utvecklade för den nya versionen och därför saknas i nuläget. En sådan funktion är spindeldiagrammet i Jämföraren som kommer i en lite senare uppdatering. En annan är fritextsökning av enheter i Jämförarens enhetsvisningar. I nuläget behöver enheter väljas via en kommun då fritextsöket inte fungerar i just enhetsvisningen.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef