Publicerad 2 november 2021

Ny definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada

RKA har gjort en översyn av brukarstatistiken och använder från och med oktober 2021 en ny definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada. Vår förhoppning är att det ska öka jämförbarheten.

Inom hemtjänst äldreomsorg har kommuner möjlighet att registrera sina brukare på två olika sätt, vilket märkbart påverkar jämförelser mellan kommuner. RKA har skapat en översyn av brukarstatistiken och gjort en ny definition av antalet brukare med hemtjänst. Det innebär att vi har tagit bort alla brukare som endast har trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning när vi räknar antalet hemtjänsttagare. Vissa kommuner registrerar dessa fyra insatser som hemtjänst, medan andra registrerar det som separat biståndsbeslut. Genom att ta bort dem ökar vi jämförbarheten.

Vi har länge sett i statistiken att kommuner gör på olika sätt och funderat på hur vi skulle kunna göra en definitionsförändring så att kommunerna har bättre förutsättningar att faktiskt jämföra samma saker. Tillsammans med Socialstyrelsen har vi enats om den här definitionen och vi ser att jämförelserna blir betydligt bättre. Maria Price, kanslichef RKA.

– Nu när vi jämför den nya och gamla statistiken ser vi att för vissa kommuner är skillnaden stor. De kommuner som tidigare registrerat trygghetslarm, matdistrubition, avlösning och ledsagning som hemtjänst får färre hemtjänsttagare med den nya definitionen, säger Sara Spjuth, statistiker RKA.

För de kommuner som enligt den nya definitionen får färre hemtjänsttagare än tidigare blir kostnaden per hemtjänsttagare högre.

Brukarstatistik i hemtjänst

RKA har tagit fram en fil med kommunernas antal hemtjänsttagare enligt den gamla och enligt den nya definitionen, så att alla kommuner kan se hur förändringen påverkat just deras uppgifter.

Brukarstatistik i hemtjänst - ny definition

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef