Publicerad 19 mars 2021

Nyckeltal om Effektivitet för regioner

RKA har lanserat nyckeltal om Effektivitet för regioner med inriktning på hälso- och sjukvård.

Med hjälp av dessa nyckeltal kan regioner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik och beskriver flödet från befolkningens hälsa till det uppnådda resultatet för individen uppdelat på olika grupper:

Nyckeltal om effektivitet i regioner

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef