Publicerad 20 september 2021

Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet 

I Kolada finns en samling nyckeltal och index för kommuner för att möjliggöra jämförelser och analyser av relativ produktivitet och effektivitet. Visningen i Kolada har uppdaterats med 2020-års värden.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tog förra året fram en samling nyckeltal som gör att den enskilda kommunen kan jämföra och analysera produktivitet och effektivitet med andra kommuner inom olika områden, på en övergripande nivå. Genom nyckeltalen får den kommunala verksamheten underlag till prioriteringar och utveckling.

Visningen i Kolada är uppdaterad

Visningen i Kolada för produktivitet och effektivitet i kommuner är uppdaterad med 2020-års nyckeltal. I samband med uppdateringen har nyckeltal och index setts över. Indexet för resurser inom ekonomiskt bistånd har förbättrats och visningen i Kolada har utvecklats. I Kolada är det nu möjligt att se färdiga effektivitetsindex per verksamhet.

Därmed är det lättare att se den samlade bilden av hur kommunen ligger till i jämförelse med andra utifrån kostnader och kvalitet för de olika verksamheterna. Det är fortfarande möjligt att via indexen klicka sig ner till underliggande nyckeltal, det vill säga de värden som indexen baseras på. Därmed är det möjligt för kommunen att se vad som ligger bakom de olika indexvärdena, vilket är grundläggande för analysen och förbättringsarbetet.

– Flera olika studier pekar på skillnader i produktivitet och effektivitet mellan kommuner, vilket kan bero på en rad olika faktorer. Nyckeltalen ger ett underlag i arbetet att utveckla verksamheten genom att se över om, hur och var det skulle vara möjligt att öka effektiviteten för att möta de demografiska utmaningarna, säger Maria Price, kanslichef på RKA.

Nyckeltalssamlingen i Kolada och vägledningen

RKA och SKR erbjuder utbildningsinsatser

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fortsätter att erbjuda seminarier och riktade utbildningsinsatser för kommuner i hur nyckeltalen kan användas i analyser.

Under vintern 2021-2022 kommer RKA även att ställa samman och analysera nyckeltalen i en årligen återkommande rapport.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef