Publicerad 16 februari 2021

Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet 

RKA har lanserat en nyckeltalssamling som ger möjlighet att analysera produktivitet och effektivitet i kommuner. Genom nyckeltalen får den kommunala verksamheten underlag till prioriteringar och utveckling.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en samling nyckeltal som gör att den enskilda kommunen kan jämföra och analysera produktivitet och effektivitet med andra kommuner inom olika områden, på en övergripande nivå. Nyckeltalen har tagits fram på uppdrag av Finansdepartementet och i projektet har även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) liksom ett 30-tal kommuner varit delaktiga.

– Flera olika studier pekar på skillnader i produktivitet och effektivitet mellan kommuner, vilket kan bero på en rad olika faktorer. Nyckeltalen ger ett underlag i arbetet att utveckla verksamheten genom att se över om, hur och var det skulle vara möjligt att öka effektiviteten för att möta de demografiska utmaningarna, säger Maria Price, kanslichef på RKA.

Nyckeltalssamlingen i Kolada och vägledningen

Underlag för ökad effektivitet

Nyckeltalssamlingen lanserades på den pågående digitala konferensen KOMMEK, som vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Nyckeltalen återspeglar såväl kvalitet som kostnader och volymer inom några av de större verksamhetsområden där kommunen är huvudman, med fokus på utbildning, stöd och omsorg.

– Alla kommuner kan vara effektiva – givet sina förutsättningar. De nya nyckeltalen är därför justerade för sådana förutsättningar som påverkar resultatet. Det innebär att en kommun med svårare förutsättningar mycket väl kan bedriva en effektiv verksamhet – och vice versa, säger Maria Price.

Utbildningsinsatser och vägledning erbjuds

RKA har även tagit fram en vägledning som innehåller stöd för användande och tolkning av nyckeltalen. RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer framöver att erbjuda seminarier och riktade utbildningsinsatser för kommuner i hur nyckeltalen kan användas i analyser. Under hösten 2020 kommer RKA även att ställa samman och analysera nyckeltalen i en årligen återkommande rapport.

Under 2021 kommer en motsvarande nyckeltalssamling även att finnas tillgänglig för regionernas verksamhetsområden.

Kontakta RKA