Publicerad 22 juni 2023

Effektivitetsindex för kommuner 2022 finns i Kolada

Idag har RKA publicerat preliminära index för effektivitet i kommuner 2022. Uppgifterna baseras på räkenskapssammandraget (RS) som än så länge är preliminärt, därav är även indexen preliminära.

Tidigare år har indexen publicerats först när RS varit slutgiltigt i augusti-september. Många kommuner har efterfrågat publicering redan före sommaren. Vi har under årens lopp sett att de preliminära uppgifterna från RS står sig väl. Därför har vi valt att göra denna preliminära beräkning.

Om det blir stora revideringar av RS i augusti kommer även effektivitetsindexen revideras. I så fall meddelar vi detta via vårt nyhetsbrev, säger Maria Price.

Effektivitet: Nyckeltal för kommuner

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef