Publicerad 21 juni 2023

Dags att samla in data för 2023 inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

RKA har tagit fram aktuella ifyllnadsformulär som stöd för kommuners insamling av data inom projektet KKiK. I varje formulär har vi beskrivit hur insamlingen går till och vilken tidsperiod som avses.

Du får även en beskrivning hur eventuella slumpmässiga urval kan göras. Det finns aktuella formulär inom följande områden:

  • Bygglov
  • Delaktighetsindex
  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Individ- och familjeomsorg, IFO
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning, LSS

Ifyllnadsformulär för KKiK

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef