Publicerad 16 augusti 2022

Dags att samla in data för 2022 inom KKiK

RKA har tagit fram aktuella ifyllnadsformulär som stöd för kommuners insamling av data inom projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

I varje formulär har vi beskrivit hur insamlingen går till och vilken tidsperiod som avses. Du får även en beskrivning hur eventuella slumpmässiga urval kan göras. Det finns aktuella formulär inom följande områden:

  • Bygglov och delaktighetsindex
  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Individ- och familjeomsorg, IFO
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning, LSS
  • Förskola

Ifyllnadsformulär för KKiK

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef