Publicerad 21 februari 2022

Andra rapporten om effektivitet i kommuner är publicerad

Vad vet vi om effektiviteten i landets kommuner? Den 18 februari 2022 lanserade RKA rapport nummer två i serien om Effektivitet i kommuner. Fokus denna gång har varit utvecklingen inom förskola och kommunal grund- och gymnasieskola.

Jämförelser och analyser görs från ett nationellt perspektiv och över tid. Som ett avsnitt i rapporten har RKA intervjuat några kommuner som utmärker sig avseende effektivitetsindex i Kolada. Fokus är främst på verksamheter inom utbildning med frågor om bland annat ledning, styrning, organisation och verksamhetsutveckling. Det finns nu möjlighet att se webbsaändningen av lanseringen i efterhand.

Rapporter om Effektivitet i kommuner

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef