Publicerad 7 november 2023

Hållbart medarbetarengagemang, Personalnyckeltal

Du kan jämföra nyckeltal för Hållbart medarbetarengagemang (HME) i databasen Kolada för att utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner. Det finns också personalnyckeltal för att göra jämförelser.

RKA ger dig stöd i analysarbetet genom bland annat modeller, verktyg och instruktionsfilmer.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef