Publicerad 27 oktober 2021

Formulär för att rapportera in uppgifter om KKiK till Kolada

Här finns det aktuella formulär som stöd för kommuner i arbetet med att samla in data och uppgifter för att rapportera in nyckeltal till Kolada.

Insamlingsmetod

De kommuner som gör manuella urval föreslås istället göra slumpmässiga urval utan att ta fram listor sorterade i alfabetisk ordning. Detta gäller således bara de kommuner som gör manuella urval. Många kommuner har verksamhetssystem som medger totalundersökningar av sådant som vänte- och utredningstider. I de lägena görs inga slumpmässiga urval alls och de berörs inte heller av detta.

Så: gör inga alfabetiskt ordnade listor över ärenden. Inga andra ändringar har gjorts i formulären och insamlad eller inmatad data påverkas inte heller.

Bygglov

Formulär Bygglov 2021 (Excel) Excel, 76 kB.

Delaktighetsindex

Formulär Delaktighetsindex 2021 (Excel) Excel, 56 kB.

Individ- och familjeomsorg, IFO

Nytt från föregående år! Insamlingen ska inkludera både huvudsökande och medsökande. Detta är det enda sättet att få en korrekt könsuppdelad statistik (annars kan systemet ta med "registerledare" i kommuner och vara det som styr utfall gällande män och kvinnor). Det är också enda sättet att få med personer som separerar och där den medsökande därefter ansöker om försörjningsstöd.

Formulär Individ- och familjeomsorg, IFO, 2021 (Excel) Excel, 893 kB.

Hemtjänst, särskilt boende

I formuläret för särskilt boende, äldreomsorg finns ett antal frågor som belyser kvalitetsaspekter i det särskilda boendet. Dessa frågor besvaras som om det inte rådde särskilda Corona-omständigheter. Utgå från hur det var före pandemin bröt ut.

Formulär hemtjänst 2021 (Excel) Excel, 312 kB.

Formulär särskilt boende 2021 (Excel) Excel, 558 kB.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Formulär Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2021 (Excel) Excel, 1 MB.

Förskola

Insamlingen för KKiK gällande förskola har avsett ett nyckeltal: U11401 - Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

Redan vid KKiK:s projektledarträff i april 2020 beslutades att måttet inte längre ska vara ett KKiK-nyckeltal då väldigt många kommuner inte längre använder det på grund av platsgarantin och fasta inskolningsperioder samt att privata förskolor och ”nej, tack vi väntar på nästa erbjudande”-svar hanteras olika i köförfarandet.

SKR och RKA vill inte uppmuntra till att samla in data som är av så pass ojämn kvalitet och därför beslutades vid träffen i april 2021 att inte skicka ut ifyllnadsformuläret ihop med övriga formulär. Kommuner som ändå vill samla in dessa uppgifter får skicka mejl till RKA och be om ifyllnadsformuläret så skickar vi det. Kontakt RKA via:

inmatning@kolada.se

Så här får du behörighet att publicera data i Kolada

RKA har tagit fram fram en vägledning och en instruktionsfilm om hur du ska göra den så kallade inmatningen av data i Kolada. Du får också information om hur du får behörighet till Kolada.

Information om att publicera data i Kolada samt om behörigheter

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef