Publicerad 28 juni 2023

Ifyllnadsformulär för att rapportera in uppgifter om KKiK till Kolada

Här finns det aktuella formulär för 2023 som stöd för kommuner i arbetet med att samla in data och uppgifter för att rapportera in nyckeltal till Kolada.

I varje formulär beskrivs hur insamling går till och vilken tidsperiod som avses. Där beskrivs också hur eventuella slumpmässiga urval kan göras.

Formulären uppdaterade: .

Bygglov och delaktighetsindex

Formulär Bygglov 2023 (Excel) Excel, 86 kB.

Formulär Delaktighetsindex 2023 (Excel) Excel, 56 kB.

Hemtjänst, särskilt boende, individ- och familjeomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning

I formuläret för särskilt boende, äldreomsorg, har fliken ” Kvalitetsaspekter säbo” där frågorna som nyckeltal ”Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng” baserats på tagits bort, då de inte kommer samlas in mer.

Formulär Hemtjänst 2023 (Excel) Excel, 67 kB.

Formulär Särskilt boende 2023 (Excel) Excel, 241 kB.

Formulär Individ- och familjeomsorg, IFO, 2023 (Excel) Excel, 203 kB.

Formulär Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2023 (Excel) Excel, 117 kB.

Så här får du behörighet att publicera data i Kolada

RKA har tagit fram en vägledning och en instruktionsfilm om hur du ska göra den så kallade inmatningen av data i Kolada. Du får också information om hur du får behörighet till Kolada.

Information om att publicera data i Kolada samt om behörigheter

Problem med datumomvandlaren i Excel?

Om du upplever svårigheter med datumomvandlingen i formulären behöver du göra följande åtgärder:

Se först till att du kan redigera Excelfilen. Det gör du genom att ta bort bladets skydd. Så här gör du:

  1. Välj fliken Granska i menyraden.
  2. Därefter använder du knappen Ta bort bladets skydd, se bild.
  3. Sedan söker (använd Ctrl H) du på: - för att sedan Ersätta alla med samma tecken – (ett enkelt bindestreck), se bild.
En skärmdump som visar hur du redigerar Excelfilen och tar bort bladets skydd.

Skärmdumpen visar hur du i ifyllnadsformulären (Excel) tar bort bladets skydd.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef