Publicerad 16 augusti 2022

Ifyllnadsformulär för att rapportera in uppgifter om KKiK till Kolada

Här finns det aktuella formulär för 2022 som stöd för kommuner i arbetet med att samla in data och uppgifter för att rapportera in nyckeltal till Kolada.

I varje formulär beskrivs hur insamling går till och vilken tidsperiod som avses. Där beskrivs också hur eventuella slumpmässiga urval kan göras.

Bygglov och delaktighetsindex

Den data som samlas in under 2022 avser helåret 2021, se vidare i formuläret.

Formulär Bygglov 2022 (Excel) Excel, 86 kB.

Formulär Delaktighetsindex 2022 (Excel) Excel, 56 kB.

Hemtjänst, särskilt boende, individ- och familjeomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning

I formuläret för särskilt boende, äldreomsorg har en fråga om TV-utbud i gemensamhetslokal tagits bort. 

Formulär hemtjänst 2022 (Excel) Excel, 103 kB.

Formulär särskilt boende 2022 (Excel) Excel, 568 kB.

Formulär Individ- och familjeomsorg, IFO, 2022 (Excel) Excel, 901 kB.

Formulär Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2022 (Excel) Excel, 736 kB.

Förskola

Insamlingen för KKiK gällande förskola har avsett ett nyckeltal: U11401 - Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

Redan vid KKiK:s projektledarträff i april 2020 beslutades att måttet inte längre ska vara ett KKiK-nyckeltal då väldigt många kommuner inte längre använder det på grund av platsgarantin och fasta inskolningsperioder samt att privata förskolor och ”nej, tack vi väntar på nästa erbjudande”-svar hanteras olika i köförfarandet.

SKR och RKA vill inte uppmuntra till att samla in data som är av så pass ojämn kvalitet och därför beslutades vid träffen i april 2021 att inte skicka ut ifyllnadsformuläret ihop med övriga formulär. Detta gäller även 2022. Kommuner som ändå vill samla in dessa uppgifter får skicka mejl till RKA och be om ifyllnadsformuläret så skickar vi det. Kontakta RKA via:

inmatning@kolada.se

Så här får du behörighet att publicera data i Kolada

RKA har tagit fram en vägledning och en instruktionsfilm om hur du ska göra den så kallade inmatningen av data i Kolada. Du får också information om hur du får behörighet till Kolada.

Information om att publicera data i Kolada samt om behörigheter

Problem med datumomvandlaren i Excel?

Om du upplever svårigheter med datumomvandlingen i formulären behöver du göra följande åtgärder:

Se först till att du kan redigera Excelfilen. Det gör du genom att ta bort bladets skydd. Så här gör du:

  1. Välj fliken Granska i menyraden.
  2. Därefter använder du knappen Ta bort bladets skydd, se bild.
  3. Sedan söker (använd Ctrl H) du på: - för att sedan Ersätta alla med samma tecken – (ett enkelt bindestreck), se bild.
En skärmdump som visar hur du redigerar Excelfilen och tar bort bladets skydd.

Skärmdumpen visar hur du i ifyllnadsformulären (Excel) tar bort bladets skydd.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef