Publicerad 6 juli 2021

Källor, nationell statistik

Nyckeltalen i Kolada bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Här informerar RKA dig om vilka myndigheter och organisationer som är aktuella.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef