Publicerad 19 mars 2021

Nyckeltal äldreomsorg

I filmen får du veta mer om hur använder Koladas verktyg Jämföraren för att analysera nyckeltal inom äldreomsorgen. Vi visar resultat för både kommun- och enhetsnivå.

Filmen är 11 minuter lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef