Publicerad 25 oktober 2022

Koll på socialtjänstens kompetensförsörjning

Verktyget Koll på socialtjänstens kompetensförsörjning hjälper dig att få perspektiv på hur kompetensförsörjningen ser ut i din kommun, ert framtida rekryteringsbehov och vissa personalmått.

Koll på socialtjänstens kompetensförsörjning (Excel) Excel, 463 kB.

Verktyget är ett Excel-dokument där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik i Excel dokumentet.

Till diagrammen finns ett antal analysfrågor som du kan ställa dig eller ta med till exempelvis ledningsgruppen.

Den nationella statistiken i verktyget är hämtad från databasen Kolada samt beräkningar gjorda av SKR.

Arbeta så här i Exceldokumentet

  • Ladda ner filen,
  • välj din kommun,
  • och rör dig mellan flikarna.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef