Publicerad 17 augusti 2022

Brukarstatistik hemtjänst - definition

Inom hemtjänst i äldreomsorgen har kommuner möjlighet att registrera sina brukare på två olika sätt, vilket påverkar jämförelser mellan kommuner på ett märkbart sätt. RKA har gjort en översyn av brukarstatistiken och använder från och med oktober 2021 en definition av antalet brukare med hemtjänst i Kolada.

RKA har tagit fram en fil med kommunernas antal hemtjänsttagare enligt den gamla och enligt den nya definitionen. Här kan du se hur förändringen påverkar kommunens uppgifter.

Jämförelse hemtjänststatistik (Excel) Excel, 883 kB.

Denna förändring har RKA gjort

Vi har tagit bort alla brukare som endast har trygghetslarm, matdistribution, avlösning eller ledsagning när vi räknar antalet hemtjänsttagare.

Därför har vi gjort förändringen

Vissa kommuner registrerar dessa fyra insatser som hemtjänst, medan andra registrerar det som separat biståndsbeslut. Genom att ta bort dem ökar vi jämförbarheten och vi hoppas att definitionen ska leda till bättre jämförelser.

Dessa kommuner påverkas

  • Om din kommun registrerar trygghetslarm, matdistribution, avlösning och ledsagning som separata bitståndsbeslut är siffrorna desamma.
  • Om din kommun däremot registrerar detta som hemtjänst blir antalet hemtjänsttagare färre med den nya definitionen.

Om statistiken och källan

Vi använder uppgifter från Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Om du upptäcker fel i statistiken för din kommun, kontakta Socialstyrelsen via mejl för att korrigera statistiken.

inrapportering@socialstyrelsen.se

Definition av hemtjänsttagare

I en kort film berättar RKA för dig om definitionsförändringen med avseende på hemtjänsttagare, som genomfördes hösten 2021. Filmen är 2 minuter och 49 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef