Publicerad 27 oktober 2021

Nyckeltal för näringslivsutveckling och tillväxt

Till stöd för det lokala arbetet inom näringslivsutveckling och tillväxt har RKA utvecklat en visning av 66 näringslivsrelaterade nyckeltal i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Kommunerna arbetar aktivt för att stödja lokal näringslivsutveckling och lokal tillväxt. Det kan handla om att främja nyföretagande, företagsetableringar, kompetensförsörjning och bidra till att stärka den lokala attraktiviteten.

En viktig uppgift för kommunerna är att samla information, beskriva och föra en bred dialog om utvecklingen utifrån: nuläge, önskad utveckling, och hur den önskade utvecklingen kan uppfyllas.

I verktyget Jämföraren i databasen Kolada är nyckeltalen indelade utifrån:

  • Arbetsmarknad, utbildning, näringsliv
  • Förvärvsarbetande
  • Företagsklimat
  • Arbetspendling mellan kommuner och mellan regioner
  • Befolkning och byggande
  • Ekonomi

RKA visar dig hur du hittar nyckeltalen i Kolada. Du får praktiskt lära dig hur du går till väga för att använda nyckeltalen.

Filmen är 15 minuter och 5 sekunder lång.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Per Sandgren
    Projektledare