Publicerad 25 februari 2021

Hållbart medarbetarengagemang och Personalnyckeltal

Du kan jämföra nyckeltalen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) i databasen Kolada för att utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner. Även personalnyckeltal finns att tillgå för att göra jämförelser. RKA ger dig stöd i analysarbetet genom bland annat modeller, verktyg och instruktionsfilmer.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef