Publicerad 8 mars 2021

Analysera med nyckeltal

En skrift som beskriver erfarenheter från ett projekt med inriktning på avvikelseanalys. RKA har i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län, Flens kommun och Sollentuna kommun testat metoder och verktyg för avvikelseanalys.

Vi lever i jämförelsernas tid. Uppgifter om verksamheters resultat avseende såväl kvalitet och omfattning som kostnader samlas in, redovisas, följs upp och utvärderas. Utvecklingen har lett till helt nya möjligheter att förstå, utveckla och kommunicera det som är verksamhetens innersta kärna.

Skriften ger dig ett konkret stöd i analyser av avvikande resultat och utgår från steget ”Uppföljning och analys” i Styrsnurran för förbättring och utveckling. Resultaten och de slutsatser om avvikelseanalys som projektet lett fram till hoppas vi ska kunna inspirera analysarbetet runt om i landets kommuner.

Analysera med nyckeltal (PDF-dokument) Pdf, 4 MB.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef