Publicerad 25 februari 2021

Val av nyckeltal och funktioner för Agenda 2030 i Kolada

RKA visar dig om hur du kan ta fram ett nyckeltalsurval för regioners och kommuners arbete inom Agenda 2030 i verktyget Jämföraren i Kolada.

I filmen visar vi dig hur du:

  • söker fram nyckeltalen för Agenda 2030,
  • använder Koladas olika funktioner för att se nyckeltalen i tabell, diagram och som karta,
  • hur du använder Kolada oavsett om du vill analysera nyckeltal för kommun eller region.

RKA har tagit fram en vägledning för Agenda 2030 som ger dig stöd i ditt arbete med nyckeltalen i Kolada.

Vägledning nyckeltal Agenda 2030

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef