21 september 2020
Prenumerera på Kolada

Liknande kommuner och regioner, verktyg för likhetsutsökning

I Koladas verktyg likhetsutsökning hittar du liknande kommuner eller regioner, utifrån ett eller flera av Koladas nyckeltal. Du kan skapa egna grupper och modeller av liknande kommuner och regioner i Kolada.

Besök www.kolada.se välj verktyget Fri sökning i en av boxarna på sidan.

Vägledning för liknande kommuner eller regioner (PDF, nytt fönster)

1. Välj fokus och nyckeltal. Välj fokus för vilken kommun/regioner beräkningen ska utgå från.

2. Justera inställningar. I inställningsmenyn, vilken du når via kugghjulet, kan du justera vilket år beräkningen ska baseras på och justera vikterna för de nyckeltal som ingår i modellen.

- Använd "Jämn fördelning" för att återgå till ursprungsläget där samtliga ingående nyckeltal har samma vikt.

3. Använd resultatet i Fri sökning. När beräkningen är klar listas liknande kommuner ellr regioner sorterat på ökande "Skillnadsindex" och som standard visas de 7 mest lika kommunerna/regionerna.

- Peka på tabellen för att aktivera exportfunktionerna.

- "Ersätt" - ersätter befintligt urval i Fri sökning med valt fokus och de 7 mest lika kommunerna eller regionerna.

- "Komplettera" - kompletterar befintligt urval i Fri sökning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!