18 september 2020
Prenumerera på Kolada

Det här är Kolada 

Det finns cirka 5 000 nyckeltal i Kolada som ger kommuner och regioner stöd för analyser och jämförelser. Kolada förvaltas och utvecklas av RKA för att främja jämförelser och analyser.

Det här kan du hitta och göra i Kolada

Kolada har en egen webbplats som du når via: www.kolada.se

Nyckeltalen i Kolada

Det finns nyckeltal om kvalitet, resurser och volymer inom olika verksamheter för kommuner och regioner i Kolada

Nyckeltalen bygger i första hand på officiell statistik och ger besked om verksamheternas kostnad, omfattning och kvalitet. Men de flesta kommuner och regioner gör också en frivillig redovisning av kvalitet inom olika verksamheter i Koladas inmatningsfunktion.

Se nedan exempel på områden för nyckeltalen.

Följa utvecklingen och göra jämförelser

Genom databasen finns möjlighet att följa utvecklingen över tid och göra jämförelser mellan kommuner och regioner inom Sveriges viktigaste välfärdsområden.

Så kallade utvecklingsnyckeltal

Databasen innehåller också ett stort antal utvecklingsnyckeltal, det vill säga nyckeltal från olika utvecklingsprojekt som till exempel myndigheter, RKA eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver och utvecklar. Ett exempel på utvecklingsprojekt är Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som SKR driver i samarbete med RKA.

Projektet KKiK

Exempel på områden för nyckeltal

 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Agenda 2030
 • Barn och utbildning
 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Hållbar utveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg, IFO
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Kollektivtrafik
 • Kultur och fritid
 • Mänskliga rättigheter
 • Näringsliv
 • Omsorg: -äldre- och funktionshindrade
 • Personal
 • Regional utveckling
 • Samhällsbyggnad
 • Tandvård

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!