21 september 2020

Om effektivitet i kommuner - mer tur än struktur

I rapporten Mer tur än struktur granskar författarna (i expertgruppen Studier i Offentlig ekonomi, ESO) Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid den kommunala effektiviteten i grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till sina medborgare. Därför är det inte konstigt att kommuner har olika kostnader för att leverera en och samma välfärdstjänst - äldreomsorg i glesbygd är till exempel ofta dyrare än i storstäder. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet.

Frågor som diskuteras i rapporten:

  • Hur stora är effektivitetskillnaderna mellan olika kommuner?
  • Vilka skillnader kvarstår om vi justerar för kommunspecifika förutsättningar?
  • Kan kommuner bli effektivare genom att jämföra sig med andra?

Rapport Mer än tur i struktur – om kommunal effektivitet, ESO

Presentation av rapporten (film), ESO

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!