30 september 2020

Nyckeltal om effektivitet

Flera olika studier pekar på betydande skillnader i produktivitet och effektivitet mellan kommuner. RKA lanserade 2020 en nyckeltalssamling för jämförelser och analys av produktivitet och effektivitet för kommuner.

Demografiska utmaningar kräver en ökad effektivitet

Det har konstaterats att skillnader i relativ effektivitet tenderar att bestå, det vill säga många kommuner med låg effektivitet har det under en lång period. Och vilka är kommunerna som har en hög effektivitet – vad kan andra lära av dem?

Syftet med nyckeltalen för produktivitet och effektivitet är att de ska kunna bidra till insikter – är vår verksamhet effektiv eller inte – genom att peka ut utmaningar och förebilder i olika verksamheter och i olika kommuner.

Om nyckeltalen i Kolada

RKA har tagit fram nya nyckeltal i form av kvalitetsindex och resursindex – vilka sammantaget kan säga något om produktivitet och effektivitet i jämförelse med andra. De finns i databasen Kolada och ska ge stöd till kommuner för prioriteringar och utveckling.

De nyckeltal som ingår i beräkningarna är följande verksamhetsområden:

  • Utbildning: förskola, grundskola och gymnasieskola, samt
  • Stöd och omsorg: LSS, ekonomiskt bistånd samt äldreomsorg.

Nyckeltalen i Kolada

Vägledning: stöd för användande och tolkning av nyckeltal (PDF, nytt fönster)

RKA:s uppdrag

RKA har av Finansdepartementet haft uppdraget under 2020 att ta fram nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommuner. SKR samt ett 30-tal kommuner har deltagit i projektet liksom ett antal representanter från olika departement och myndigheter.

Under 2021 kommer en motsvarande nyckeltalssamling även att finnas tillgänglig för regionernas verksamhetsområden.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!