28 september 2020
Prenumerera på Analys

Koll på funktionshinderområdet

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans arbetat fram ett verktyg som syftar till att hjälpa dig att få koll på kostnaderna inom verksamheten i din kommun.

Om verktyget

Verktyget är en excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Det finns också viss möjlighet att lägga in egen statistik i Excel dokumentet.

  • Till diagrammen finns ett antal analysfrågor som du kan ställa dig eller ta med till exempelvis ledningsgruppen.
  • Den nationella statistiken i verktyget är hämtad från databasen Kolada samt beräkningar gjorda av SKR.

Verktyget Koll på funktionshinderområdet (EXCEL, nytt fönster)

Kurser och webbseminarium

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!