18 september 2020
Prenumerera på Analys

Följ upp och utvärdera Hållbart Medarbetarengagemang (HME)

RKA och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

HME riktar in sig på tre områden

För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på tre områden. RKA erbjuder publicering i Kolada av HME inom tre delindex:

  1. motivation
  2. ledarskap
  3. styrning

Hållbart medarbetarengagemang (HME) i kommuner, Kolada

Hållbart medarbetarengagemang (HME) i regioner, Kolada

Nio frågor i HME-enkäten, modell

Kommuner och regioner erbjuds att kostnadsfritt använda de nio gemensamma enkätfrågorna i HME-enkäten, för att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Genomförandet ansvarar den enskilda kommunen eller regionen för.

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och regioner (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!