14 januari 2020
Prenumerera på Analys

Kostnadsnyckeltal, stöd till personer med funktionsnedsättning

Från och med publiceringen av nyckeltal avseende kostnader 2016 erbjuds Koladas användare en ny uppsättning kostnadsnyckeltal inom området stöd till personer med funktionsnedsättning (insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Uppdaterat 2017.

Kostnader Funktionsnedsättning 2017 (PDF, nytt fönster)

Syftet är att erbjuda möjlighet till analys av kostnaderna från total kostnad och ner på delverksamhet, vilket tidigare inte varit möjligt.

  • Alla kostnadsnyckeltal redovisas nu i enheten kr/invånare.
  • Kostnader för hälso- och sjukvård ingår i de olika kostnadsmåtten.
  • Vidare har vissa tidigare schablonberäkningar tagits bort, då de bedöms som osäkra. Tidigare beräknade nyckeltal exklusive lokalkostnader respektive exklusive lokalintäkter utgår därmed.
  • Förändringen kommer att innebära att vissa nyckeltal kommer att bytas ut också i tabellsamlingen Vad kostar verksamheten i Din kommun (VKV).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!