14 januari 2020
Prenumerera på Analys

Kostnadsnyckeltal för äldreomsorgen i Kolada

I och med publiceringen av nyckeltal om kostnader 2014 erbjuder Kolada en uppsättning kostnadsnyckeltal för äldreomsorg. Det ger en möjlighet till analys av kostnaderna från total äldreomsorgskostnad och ner på delverksamhet, vilket tidigare inte varit möjligt.

Vidare har vissa tidigare schablonberäkningar tagits bort, då de bedöms som osäkra. Tidigare beräknade nyckeltal exklusive lokalkostnader resp. exklusive lokalintäkter utgår därmed.

Förändringen kommer att innebära att vissa nyckeltal kommer att bytas ut också i Vad kostar verksamheten i Din kommun? (VKV).

Kostnadsnyckeltal för äldreomsorgen i Kolada (PDF, nytt fönster)

Förändring av brukarstatistik för äldreomsorgen (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!