16 april 2020
Prenumerera på Analys

Kostnadsnyckeltal

Kostnader bör mätas på olika sätt, beroende på vad som är syftet med mätningen. Du får här stöd i att förstå vissa begrepp och få förklaringar kring beräkningar av olika kostnader. Du får också veta hur du jämför dina nyckeltal med liknande kommuner.

Jämför med liknande kommuner och regioner

Vid analys av kostnader så kan det vara intressant att jämföra sig med liknande kommuner och regioner.

I RKA:s verktyg Liknande kommuner och regioner beräknar vi vilka som är mest lika strukturellt bland annat med hjälp av nyckeltal såsom referenskostnad och befolkningens storlek.

Liknande kommuner och regioner, samtliga områden (EXCEL, nytt fönster)

Kostnadsbegrepp

I dokumentet beskrivs och förklaras beräkning och användning av nettokostnad, kostnad, och produktionskostnad.

Kostnadsbegrepp i den officiella statistiken om kommuner och regioner (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!