5 november 2020
Prenumerera på Analys

Att arbeta med analys

Analys och uppföljning behövs för att utveckla och förbättra verksamheter. Metoder och olika aktiviteter ger stöd till en fungerande mål- och resultatstyrning.

En metod för förbättring och utveckling

Den så kallade Styrsnurran är en metod som beskriver de olika delarna planera, följa upp och åtgärder som en del i ett styr- och ledningssystem. Samspelet mellan dessa skapar förutsättningar så att kommuner och regioner effektivt kan producera tjänster till medborgarna och brukarna (elever, klienter, patienter) samt utveckla lokalsamhället.

Varje del i styrsnurran (se bild längst ned på sidan) innehåller olika aktiviteter som påverkar och ger stöd till varandra.

Planera

I Planeringsfasen tydliggör politiken i organisationen vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier.

Följa upp och analysera

I fasen Uppföljning och analys fångas upp avvikelser, både positiva och negativa och bakomliggande orsaker analyseras och synliggörs. RKA har ett stort fokus i sitt arbete på innehållet i denna del av styrsnurran och ger stöd till kommuner och regioner uitfrån dess innehåll som presenteras i fem olika steg:

  1. Samla ihop information,
  2. fokusera,
  3. sök orsaker,
  4. dra slutsatser, och
  5. förslag till åtgärder.

Åtgärda

I fasen Åtgärder presenteras och beslutas förslag till åtgärder.

Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i organisationens verksamhet. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv.

Förklaringsmodell så kallad styrsnurra som illustration.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!