10 december 2020
Prenumerera på Analys

Analys

För att utveckla och förbättra verksamheter behövs analys och uppföljning. RKA erbjuder analysstöd som utgår från kommunala och regionala behov kring mål, styrning och resultat.

RKA har utvecklat olika former av analysstöd

Analysstödet riktar sig till för kommuner och regioner och utgår från kommunala och regionala behov som till exempel:

 • Kommun- och regionläget:
  • Hur ser läget ut i vår kommun eller region?
  • En genomlysning av bland annat kvalitet, resurser och volymer som tillexempel innehåller utveckling av verksamheter över tid och hur kommunen eller regionen ligger till jämfört med andra kommuner och regioner.
 • Mål och styrning:
  • Vad ska vi mäta i vår styrprocess utifrån väsentlighetsanalys? Hur formulerar vi och mäter mål kopplat till avvikelser?
 • Resultat och analys:
  • Hur ser kommunens eller regionens resultat ut i jämförelse med andra? Vi tar hjälp av verktyget och arbetsmodellen styrsnurran för att få struktur i ditt analysarbete.

Skärddarsytt analysstöd för kommuner och regioner

RKA erbjuder även ett skräddarsytt analysstöd som till exempel kan handla om en fråga eller utmaning utifrån lokalt och regionalt behov.

Det kan handla om:

 • Agenda 2030
  • Hur mäter vi och följer upp kommunens eller regionens verksamheter i ett hållbarhetsperspektiv?
 • Effektiva verksamheter
  • Med stöd av bland annat effektivitetsvisningen för kommuner i Kolada jämför vi och analyserar kommunens effektivitet genom att jämföra resurser, kvalitet och volymer med fokus på omsorg och utbildning.
 • Koll på kostnaden inom äldreomsorg och funktionshinderområdet
  • Vi erbjuder ett excelverktyg och utbildningar som syftar till att ge ökad förståelse kring kostnader inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer om vårt analysstöd är du välkommen att kontakta oss!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!