28 maj 2020
Prenumerera på Agenda 2030

Hitta nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada

Maria Price berättar kort för dig om RKA:s uppdrag att ta fram nyckeltal för kommuners och regioners arbete med Agenda 2030 - FN:s mål för hållbar utveckling. Maria visar också hur du hittar nyckeltalen för Agenda 2030 i verktyget Jämföraren i Kolada. Filmen vänder sig till både kommuner och regioner.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!