5 april 2019
Prenumerera på Kurser

Hitta nyckeltal per verksamhet

Filmerna visar dig vilka nyckeltal som finns att tillgå i Kolada för olika verksamheter i kommuner och regioner. Du får praktiskt lära dig hur du går till väga för att hitta och använda nyckeltalen.

 • Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen (IFO)
  I filmen visar Petter Strid dig hur du använder Jämföraren i Kolada för att se och använda din kommuns resultat i brukarundersökningen inom funktionsnedsättning. Du får veta mer om hur du gör för att jämföra resultatet i relation från tidigare år och andra kommuner.
 • Brukarundersökning, Funktionsnedsätting
  I filmen visar Madeleine Larsson dig hur du använder Jämföraren i Kolada för att se och använda din kommuns resultat i brukarundersökningen inom funktionsnedsättning. Du får veta mer om hur du gör för att jämföra resultatet i relation från tidigare år och andra kommuner.
 • Hitta nyckeltal och resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
  Kommuner som deltar projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) rapporterar in sina resultat i Kolada. RKA sammanställer all statistik årligen i samarbete med SKL. Så här gör du för att få fram resultaten och göra jämförelser.
 • Hitta nyckeltal om äldreomsorg
  I filmen visar Maria Price dig hur du hittar nyckeltal för äldreomsorg i databasen Koladas Jämförare.
 • Hållbarhet, samhälle, kultur och fritid (kommuner)
  Lär dig använda nyckeltalen i Kolada för områdena hållbarhet, samhälle, kultur och fritid. Utbildningen riktar sig till kommuner.
 • Nyckeltal inom mänskliga rättigheter
  I filmen visar vi dig hur du hittar nyckeltal om mänskliga rättigheter i Jämföraren i Kolada.
 • Nyckeltal om tandvård
  I filmen visar vi dig hur du använder Jämföraren i Kolada för att hitta nyckeltal om tandvård inom regioner.
 • Socialtjänst för kommuner
  Lär dig praktiskt hur du använder Koladas möjligheter för att analysera äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg (IFO). Vi tittar på statistik inom de berörda verksamheterna. Utbildningen riktar sig till kommuner.
 • Strategi för hälsa
  Strategi för hälsa handlar om att förbättra hälsan i befolkningen för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Strategi för hälsa omfattar 22 målsatta indikatorer för kommun och landsting sammantaget, och varje indikator kan ses i Koladas Jämförare. Här visar vi dig hur du hittar din kommuns och ditt landstings resultat.
 • Öppna jämförelser inom området detaljplan
  I december 2018 kommer Öppna jämförelser detaljsplanområdet, där SKL har sammanställt kommunernas uppgifter om bland annat antal bostäder som beviljats bygglov och mediantid från planuppdrag till antagande. 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!