3 september 2018
Prenumerera på Kurser

Hitta nyckeltal per verksamhet

Filmerna visar dig vilka nyckeltal som finns att tillgå i Kolada för olika verksamheter i kommuner, landsting och regioner. Du får praktiskt lära dig hur du går till väga för att hitta och använda nyckeltalen.

 • Socialtjänst (kommuner)
  Lär dig praktiskt hur du använder Koladas möjligheter för att analysera äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg (IFO). Vi tittar på statistik inom de berörda verksamheterna. Utbildningen riktar sig till kommuner.
 • Nyckeltal om utbildning (kommuner)
  Lär dig praktiskt hur du använder Koladas Jämförare för att analysera utbildningsområdet. Vi kommer att titta på statistik inom området. Utbildningen vänder sig till kommuner.
 • Hållbarhet, samhälle, kultur och fritid (kommuner)
  Lär dig använda nyckeltalen i Kolada för områdena hållbarhet, samhälle, kultur och fritid. Utbildningen riktar sig till kommuner.
 • Hitta nyckeltal och resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
  Kommuner som deltar projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) rapporterar in sina resultat i Kolada. RKA sammanställer all statistik årligen i samarbete med SKL. Så här gör du för att få fram resultaten och göra jämförelser.
 • Strategi för hälsa
  Strategi för hälsa handlar om att förbättra hälsan i befolkningen för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Strategi för hälsa omfattar 22 målsatta indikatorer för kommun och landsting sammantaget, och varje indikator kan ses i Koladas Jämförare. Här visar vi dig hur du hittar din kommuns och ditt landstings resultat.
 • Nyckeltal inom mänskliga rättigheter
  I filmen visar vi dig hur du hittar nyckeltal om mänskliga rättigheter i Jämföraren i Kolada.
 • Nyckeltal om tandvård
  I filmen visar vi dig hur du använder Jämföraren i Kolada för att hitta nyckeltal om tandvård inom landsting och region.
 • Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen
  Sedan 2016 genomförs en brukarundersökning för individ- och familjeomsorg för de kommuner som vill delta. Brukare inom flera olika verksamhetsområden tillfrågas om bland annat inflytande, information och om situationen har förbättrats.
 • Brukarundersökning, Funktionsnedsätting
  Sedan 2016 genomförs en brukarundersökning inom funktionsnedsättningsområdet för de kommuner som vill delta. Brukare inom både Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) tillfrågas om bland annat trivsel, trygghet och kommunikation.
 • Öppna jämförelser inom området detaljplan
  I december 2018 kommer Öppna jämförelser detaljsplanområdet, där SKL har sammanställt kommunernas uppgifter om bland annat antal bostäder som beviljats bygglov och mediantid från planuppdrag till antagande. 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!