3 september 2018
Prenumerera på Kurser

Hitta nyckeltal per verksamhet

Filmerna visar dig vilka nyckeltal som finns att tillgå i Kolada för olika verksamheter i kommuner, landsting och regioner. Du får praktiskt lära dig hur du går till väga för att hitta och använda nyckeltalen.

 • Socialtjänst (kommuner)
  Lär dig praktiskt hur du använder Koladas möjligheter för att analysera äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg (IFO). Vi tittar på statistik inom de berörda verksamheterna. Utbildningen riktar sig till kommuner.
 • Nyckeltal om utbildning (kommuner)
  Lär dig praktiskt hur du använder Koladas Jämförare för att analysera utbildningsområdet. Vi kommer att titta på statistik inom området. Utbildningen vänder sig till kommuner.
 • Hållbarhet, samhälle, kultur och fritid (kommuner)
  Lär dig använda nyckeltalen i Kolada för områdena hållbarhet, samhälle, kultur och fritid. Utbildningen riktar sig till kommuner.
 • Hitta nyckeltal och resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
  Kommuner som deltar projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) rapporterar in sina resultat i Kolada. RKA sammanställer all statistik årligen i samarbete med SKL. Så här gör du för att få fram resultaten och göra jämförelser.
 • Strategi för hälsa
  Strategi för hälsa handlar om att förbättra hälsan i befolkningen för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Strategi för hälsa omfattar 22 målsatta indikatorer för kommun och landsting sammantaget, och varje indikator kan ses i Koladas Jämförare. Här visar vi dig hur du hittar din kommuns och ditt landstings resultat.
 • Nyckeltal inom mänskliga rättigheter
  I filmen visar vi dig hur du hittar nyckeltal om mänskliga rättigheter i Jämföraren i Kolada.
 • Nyckeltal om tandvård
  I filmen visar vi dig hur du använder Jämföraren i Kolada för att hitta nyckeltal om tandvård inom landsting och region.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!