22 februari 2019
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Användning och analys av Öppna jämförelser folkhälsa

SKL och RKA genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat utifrån indikatorer i Öppna jämförelser folkhälsa. Du kommer att arbeta praktiskt för att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal.

Passa på att använda utbildningen till att analysera kommunens färska resultat från Öppna jämförelser folkhälsa som publiceras 6 februari 2019.

Observera Ta med egen dator!

Anmälan

Anmäl dig till utbildningstillfället 2-3 april om ÖJ Folkhälsa (nytt fönster)

Du gör din anmälan senast 15 mars.

Tid och plats

2-3 april 2019 Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, i lokal: Bellman vid entréplan.

2 april kl 10.00-17.00 (fika från 09.30)
3 april kl 8.30-16.00

Programinnehåll

  • Vi utgår från din kommuns resultat, gör avvikelseanalyser och fokuserar på de indikatorer som behöver analyseras vidare.
  • Vi söker möjliga orsaker och tar fram förslag till åtgärder.Vi kommer att utgå från Verktygslådan för användning av ÖJ folkhälsa, det vill säga använder oss av Styrsnurrans modell med folkhälsoglasögonen på.

Dagarna innehåller även information och praktiska övningar på att ta fram resultat i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt översiktligt visa möjliga fördjupningar i Folkhälsomyndighetens olika statistikprodukter.

Hemuppgift inför första tillfället

Finns det något i din organisations styrdokument om folkhälsa, jämlik hälsa, social hållbarhet eller liknande?

Målgrupp

  • Användare av folkhälsostatistik och statistik inom områden som påverkar folkhälsa.
  • Du kanske arbetar som folkhälsostrateg, utvecklingsledare inom folkhälsa, social hållbarhet eller arbetar med omvärlds- eller invärldsspaningar där befolkningsperspektivet har betydelse.
  • Du kanske använder statistik i underlag inför planering eller beslut?

Kostnad

5 000 kr exklusive moms.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!