28 juni 2019
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera skolresultaten med Kolada, Stockholm våren 2020

RKA och SKL genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i Kolada. Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras, samt arbetar praktiskt för att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. 

Vi kommer att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder. Passa på att använda utbildningen till att analysera kommunens färska resultat från Öppna jämförelser grundskola och gymnasieskola som publiceras strax före jul!

Efter genomgången utbildning kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Praktisk information

Anmälan: Skicka mejl till: camilla.eriksson@rka.nu

Aktuella datum: 16 januari, 10 februari och 10 mars 2020 (utbildningen består av tre dagar)

Tid för varje tillfälle: 10.00–16.00, kaffe och smörgås serveras från 09.30

Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i Stockholm

Kostnad: 4 500 kronor per person (kaffe och lunch alla tre dagar)

Max 40 deltagare. Vi ser gärna att ni kommer två deltagare per kommun – men inte fler än tre.

Obervera! Ta med egen dator.

Upplägg, program

 • Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras.
 • Du arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd
  i arbetet med mål och nyckeltal.
 • Tillsammans kommer vi att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Hemuppgift inför första tillfället

Har ni ett avvikande resultat i kommunen som ni vill passa på att undersöka under den här utbildningen? Det kan handla om kostnader och/eller kvalitet. Mejla avvikelsen till Camilla Eriksson senast den 15 januari.

16 januari: Resultat som avviker

 • ·Vad säger styrdokumenten
 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

Hemuppgift inför tillfälle två

Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen. Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.

Prioritera de avvikelser som är mest väsentliga och motivera varför.

10 februari: Orsaker till avvikelser

 • Resursfördelning
 • Modellberäknade värden
 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

Hemuppgift inför tillfälle tre

Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen. Finns det några ”kommunala sanningar”? Fastslå de viktigaste orsakerna. Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

10 mars: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet? Ta del av både teori och exempel från en kommuns förändringsarbete
 • Ledarskap och kultur

Kursledare

Karin Hedin, Stefan Melén och Jonas Finnman utredare, SKL

Maria Price kanslichef RKA

Camilla Eriksson projektledare RKA

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!