28 januari 2019
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera resultatet med Kolada, Malmö

Välkommen till en tredagars utbildning där vi arbetar med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Vi utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras. Vi arbetar praktiskt, även mellan kurstillfällena.

Syftet med utbildningen är att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. Vi kommer att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Praktisk information

Anmälan: Skicka mejl till: camilla.eriksson@rka.nu

Aktuella datum: 9 april, 15 maj och 10 juni 2019 (utbildningen består av tre dagar!)

Tid för varje tillfälle: 10.00–16.00, kaffe och smörgås serveras från 09.30

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö

Kostnad: 5 000 kr per person (inklusive kaffe och lunch alla tre dagar)

Vi ser gärna att ni kommer två deltagare per kommun – men inte fler än tre. Antal platser för kursen är max 20.

OBS! Ta med egen dator!

9 april: Resultat som avviker

 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

Hemuppgift inför tillfälle 2: Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen. Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.
Prioritera de avvikelser som är mest väsentliga och motivera varför.

15 maj: Orsaker till avvikelser

 • Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
 • Vanliga myter som förklarar resultatet
 • Det finns ofta flera orsaker
 • Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

Hemuppgift inför tillfälle 3: Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen. Finns det några ”kommunala sanningar”? Fastslå de viktigaste orsakerna. Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

10 juni: Åtgärder för utveckling och förbättring

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet?
 • Nyckeltalens roll i styrprocessen
 • Ledarskap och kultur

Efter genomgången utbildning kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!