6 mars 2019
Prenumerera på Aktuella kurstillfällen, RKA

Analysera Agenda 2030 med Kolada

RKA arrangerar en kostnadsfri utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat inom Agenda 2030, med hjälp av nyckeltal i databasen Kolada. Du lär dig att använda Kolada med fokus på nyckeltalen inom Agenda 2030.

Loggga Agenda 2030 globala mål.

Den 25 mars 2019 publicerar RKA nyckeltalen för Agenda 2030 i Kolada. Dessutom publiceras samtidigt en vägledning som ger mer information om nyckeltalen, de globala målen samt tips om fler nyckeltal som hjälper användaren att bredda sin analys. RKA har fått uppdraget från staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att ta fram nyckeltal för att stötta genomförandet av Agenda 2030 i kommuner och regioner. 

Nu erbjuder vi dig en utbildning i hur du kan arbeta med nyckeltalen i Kolada. Du kan delta på plats eller via webbsändning.

Ta med dig din dator.

Anmälan

Du anmäler dig via mejl till: camilla.eriksson@rka.nu

I din anmälan berätta vilket datum du vill anmäla dig till samt om du deltar på plats eller via webben.

Datum

Du väljer ett av tillfällena:

23 april 2019 klockan 13.00-16.00 eller

22 maj 2019 kl 09.00-12.00

Plats

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm eller delta via webben

Kostnad

Kostnadsfritt

Antal platser

Max två personer per kommun eller region

Välkommen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!