29 november 2018

Om RKA

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

Filmen innehåller en kort introduktion om den verksamhet Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, bedriver samt information om databsen Kolada.

RKA:s uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och landsting. RKA ska även främja jämförelser mellan kommuner och mellan landsting. Som ett led i detta driver och utvecklar RKA Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, som innehåller nyckeltal för skola, vård och omsorg. I Kolada görs cirka 5 000 uppgifter tillgängliga för jämförelser och analys.

Stadgar för RKA (PDF, nytt fönster)

Så här bildades RKA

Bildandet av RKA bygger på förslag som presenterades i ett delbetänkande till SOU 2005:110 Jämförelsevis, styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting. Verksamheten startade den 1 januari 2006.

Delbetänkandet SOU 2005:110 (PDF, nytt fönster)

RKA:s styrelse

Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket, ordförande

Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vice ordförande

Ledamöter

Klara Cederlund, Finansdepartementet

Marcus Gry, Socialdepartementet

Kjell Nyman, Utbildningsdepartementet

Peter Fitger, SKL

Christer Lindberg, Solna stad

RKA:s expertgrupp

En särskild expertgrupp biträder kansliet i frågor som rör mer detaljerade verksamhetsfrågor kring databasen och är ett rådgivande organ som träffas två gånger per år.

Expertgruppens medlemmar

Anders Norrlid, RKA, expertgruppens ordförande

Anders Westlund, Region Gävleborg

Anneth Lundahl, Region Skåne

Gunnar Ljunggren, Stockholms läns landsting

Eva Lundbäck, Finansdepartementet

Kristina Bertov, Region Jönköpings län

Lisbeth Mellgren, SKL, Tillväxt och samhällsbyggnad

Madeleine Holm, SKL, Ekonomisk analys

Martin Lindblom, Socialstyrelsen

Maria Johansson, Region Östergötland

Per Sehlin, Västerbottens läns landsting

Expertgruppens protokoll

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!