Jämföraren

I nedan tabell beskrivs Jämförarens olika funktioner med text och symboler. Längst ned på sidan hittar du också lathundar i PDF-format samt två instruktionsfilmer.

 • Visa diagram som tabell:
Bild: Visa i tabell
 • Visa resultat på enhetsnivå från ett
  Jämförelsediagram:
Visa resultat per enhet
 • Visa nyckeltal från en tabell i ett Jämförelsediagram. Jämförelse med alla kommuner, regioner eller kommungrupper:
Bild: visa nyckeltal från en tabell
 • Visa nyckeltal från en tabell i ett Trenddiagram:
Bold. trenddiagram
 • Jämför med andra kommungrupper,
  liknande kommuner eller regioner:
Bild: alla kommuner, ovägt medel
 • Visa nyckeltalets definition och källa:
Bild: nyckeltalets definition och källa
 • Utskrift av en hel sida. Expandera önskade diagram och tabeller först. Ikonen finns högst upp till höger på respektive sida:
Bild: symbol skrivare
 • Export till Excel kan göras av respektive tabell. Ikonen finns efter tabellens rubriknamn:
Bild: symbol Excel
 • Visa könsuppdelad statistik. Nyckeltalen markeras med Totalt, Kvinnor, Män. Om endast Totalt visas finns inte data för det valda nyckeltalet könsuppdelat:
Bild: visa könsuppdelat
 • Byt visningsår för jämförelsediagram. Ibland saknas data för senaste året, då visas ingen data tillgänglig - Byt år:
Bild: byt visningsår

Instruktionsfilmer

Om funktioner i Jämföraren

I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten på din enhet, din kommun eller din region. Urval och vyer är färdiga, och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten.

Jämförarens enhetsrapporter

Enhetsdata finns för kommuner inom grundskola, gymnasium och äldreomsorg. För regioner finns enhetsdata för primärvård och sjukhus.