Jämföraren

I nedan tabell beskrivs Jämförarens olika funktioner med text och symboler. Längst ned på sidan hittar du också lathundar i PDF-format samt två instruktionsfilmer.

 • Visa diagram som tabell:
Bild: Visa i tabell
 • Visa resultat på enhetsnivå från ett
  Jämförelsediagram:
Visa resultat per enhet
 • Visa nyckeltal från en tabell i ett Jämförelsediagram. Jämförelse med alla kommuner, regioner eller kommungrupper:
Bild: visa nyckeltal från en tabell
 • Visa nyckeltal från en tabell i ett Trenddiagram:
Bold. trenddiagram
 • Jämför med andra kommungrupper,
  liknande kommuner eller regioner:
Bild: alla kommuner, ovägt medel
 • Visa nyckeltalets definition och källa:
Bild: nyckeltalets definition och källa
 • Utskrift av en hel sida. Expandera önskade diagram och tabeller först. Ikonen finns högst upp till höger på respektive sida:
Bild: symbol skrivare
 • Export till Excel kan göras av respektive tabell. Ikonen finns efter tabellens rubriknamn:
Bild: symbol Excel
 • Visa könsuppdelad statistik. Nyckeltalen markeras med Totalt, Kvinnor, Män. Om endast Totalt visas finns inte data för det valda nyckeltalet könsuppdelat:
Bild: visa könsuppdelat
 • Byt visningsår för jämförelsediagram. Ibland saknas data för senaste året, då visas ingen data tillgänglig - Byt år:
Bild: byt visningsår

Instruktionsfilm om att använda Jämföraren

Filmen visar hur du använder verktyget Jämföraren i Kolada. I Jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten. Urval och vyer är färdiga. Filmen visar dig hur du:

 • hittar Jämföraren i databasen Kolada,
 • hittar nyckeltal för olika verksamheter,
 • gör jämförelser med andra kommuner, samt
 • hittar färdiga nyckeltalssammanställningar som till exempel Öppna jämförelser och Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Längd: 9.19 minuter.

Instruktionsfilm nyckeltal per enhet i Jämföraren

Många av nyckeltalen i Kolada finns per enhet, det vill säga per skola eller hemtjänstgrupp. Filmen visar dig hur du hittar resultat per enhetsnivå i Jämföraren.

Längd: 6.53 minuter.