Fri sökning

I Fri sökning kan du skapa ditt eget urval av nyckeltal, kommuner och landsting och år. Du kan presentera dem i tabell, olika diagram eller på karta samt exportera till Excel. Du kan också skapa en användare och spara dina val till nästa gång.

1. Välj nyckeltal:

  • skriv in sökord i sökfältet för nyckeltal eller sök dig fram via Bläddra
  • klicka på nyckeltalet för att välja

2. Sök kommun eller landsting:

  • skriv in namnet i sökfältet eller Bläddra
  • klicka på kommun/landsting/grupp för att välja

3. Ändra årtal (de senaste tre åren är förvalda):

  • skriv in det eller de år (t.ex. 2005-2011) du vill se data för
  • klicka Enter

4. Verkställ!

5. Om du vill lägga till flera nyckeltal, jämföra med andra kommuner/landsting/grupper eller andra år söker du fram dem i sökfältet.

  • verkställ på nytt

6. För att få hjälp kring alla möjligheter i Fri sökning – ladda ner lathunden!

Lathund Fri sök (PDF, nytt fönster)

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilm om Fri sökning

Medelvärden i Kolada

Här visar vi hur du får fram medelvärden i Kolada, och förklarar skillnaden mellan vägda och ovägda medelvärden.

Webbutbildning om funktionen Fri sökning