Fri sökning

I Fri sökning kan du skapa ditt eget urval av nyckeltal, kommuner och regioner och år. Du kan presentera dem i tabell, olika diagram eller i en karta samt exportera till Excel. Du kan också skicka länkar om du vill dela din tabell eller ditt diagram med andra.

  1. Via www.kolada.se välj Fri sökning.
  2. Välj nyckeltal genom att fritextsöka i fältet ”Nyckeltal” eller tryck på ikonen till höger om sökfältet (ikonen med de tre vertikala strecken) för att bläddra dig fram. Klicka på nyckeltalet för att välja.
  3. Sök fram kommuner/regioner i fältet ”Kommuner/Regioner”. Även här kan du bläddra dig fram via ikonen till höger om sökfältet. När du valt nyckeltal och kommun/region dyker din tabell och ditt diagram upp på skärmen.
  4. För att ändra tidsperiod och färgskala trycker du på verktygsikonen, se nedan bild.
  5. För att få mer hjälp med Fri sökning ladda ner lathunden!

Lathund Fri sök (PDF, nytt fönster)

Steg 4 - så här ser verktygsikonen ut:

Rund verktygsikon (som ett kugghjul) för fri sök i databasen Kolada.