Boxanalys

I Boxanalyser får du stöd att bryta ned jämförelser av till exempel kostnader eller intäkter på olika delposter, och se underliggande faktorer som påverkar utfallet.

1. Klicka först på knappen där det står Fokus och välj kommun/landsting.

2. Gör dina val.

  • Sök boxanalys genom att skriva in sökord i sökfältet för nyckeltal eller sök dig fram via Bläddra.
  • Sök kommun eller landsting att jämföra med genom att skriva in namnet i sökfältet eller Bläddra. Vi rekommenderar att du väljer bland Likhetsutsökta kommuner/landsting. Då får du en jämförelse med dem som har mest liknande strukturella förutsättningar som ditt valda fokus.
  • De senaste två åren är förvalda. För att ändra årtal, skriv in det eller de år (till exempel 2013-2014) du vill se data för, och tryck på Enter.

3. Verkställ!

4. Du ser nu de första nivåerna i boxanalysen. Klicka på den lilla pilen till vänster i en box
för att se nästa nivå, klicka igen för att dölja den.

Instruktionsfilm

Så här använder du Koladas boxanalys för att analysera era kostnader eller intäkter.