Användarstöd för Kolada

Via länkarna nedan kommer du till varje funktions hjälpsida. Där finns en kort instruktionsfilm och en utskrivbar manual till din hjälp.

Jämföraren

En översikt i jämförelse med andra vad gäller befolkning, ekonomi, verksamhet, personal och miljö. Du hittar till exempel Öppna jämförelser eller Kommunens Kvalitet i Korthet.

Jämföraren - Koladas mest lättillgängliga verktyg

Fri sökning

Välj fritt bland Koladas nyckeltal, och jämför med andra. Alla data kan visas i tabeller, olika diagram och kartor. Du kan också exportera resultatet till Excel.

Fri sökning - verktyget som visar upp nyckeltal som du kan jämföra

Mitt Kolada - skapa inloggning i Kolada

Med en så kallad användarprofil kan du spara urval eller jämförelsegrupper i mitt kolada.

Mitt Kolada - så här skapar du användarprofil och spara dina val

Boxanalys

Du kan bryta ned jämförelser av till exempel kostnader eller intäkter på olika delposter, och se underliggande faktorer som påverkar utfallet.

Boxanalys

Liknande kommuner och regioner

Du hittar liknande kommuner eller regioner, utifrån ett eller flera av Koladas nyckeltal.

Liknande kommuner och regioner

Publiceringskalender

Se när nästa årgång publiceras för Koladas nyckeltal. Du kan också se en film om hur du hittar publiceringskalendern i Kolada och hur du söker fram information om ditt nyckeltal i den.

Publiceringskalender

Koladas API

Med API kan data hämtas automatiskt till egna system eller webbsidor. Informationen är riktad till IT-utvecklare.

Koladas API

Publicera data i Kolada

Du får ta del av en instruktion hur du gör för att få behörighet att publicera data i Kolada. Filmen visar hur du gör för att skapa ett så kallad inloggning i Kolada. När du skapat detta kan du välja att spara de tabeller och diagram du sökt fram i Fri sökning i Kolada.

Publicera data i Kolada

Insamlingsperioder

Nyckeltalen i Kolada bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor.

Läs vidare om insamlingsperioderna