22 mars 2017
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Team Hackokrati använde data från Kolada i bidraget KQ

I tävlingen Hack for Sweden valde team Hackokrati att skapa en quiz - KommunQuizen KQ - om vad som händer i svenska kommuner med fakta från myndigheters öppna databaser. De var ett av 15 lag som gick till final.

Vi tror att kunskap om kommunal verksamhet är en springande
punkt för att vår demokrati ska fungera. Vi vill att människor ska få en större insikt i det kommunala arbetet och på så sätt skapa sig en mer välgrundad bild inför valet. Vi anser därför att det är en mycket stor samhällsnytta med vårt program.

Data som användes i KommunQuizen kom från RKA och Sveriges Kommuner och Landsting via Kolada, SCB och Arbetsförmedlingen.

Pröva KommunQuizen

Kolada.se

Priset Hack for Sweden Award

Laget Kornknut med bidraget Project Skog tilldelades 1:a priset. Juryns motivering var; Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer
i vårt land.

Läs om fler bidrag i Hack for Sweden

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!