20 februari 2019
Prenumerera på Aktuellt från RKA

RKA ska ta fram nyckeltal för Agenda 2030

När regeringen beslutade om handlingsplanen för genomförandet av Agenda 2030 blev det också klart att RKA ska ta fram nyckeltal till kommuner och landsting.

Nyckeltal ska stödja kommuners och landstings arbete med Agenda 2030

I handlingsplanen för åren 2018–2020 som beslutades av regeringen i juni ingår åtgärder som ska stödja det regionala och lokala genomförandet. En av dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för arbetet i kommuner och landsting. RKA kommer att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och enstaka kommuner och landsting. Nyckeltalen är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige och arbetet kommer att vara klart i mars 2019.

RKA erbjuder redan idag ett stort antal nyckeltal i den öppna databasen Kolada. Kommuner och landsting kommer nu också få tillgång till nyckeltal för Agenda 2030. Utgångspunkten är de 17 målen och 169 delmålen i agendan.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Handlingsplan agenda 2030, Regeringskansliet

Nyckeltal ska stödja kommuners och landstings arbete med Agenda 2030, Regeringskansliet

Källa: Regeringskansliet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!