17 december 2018
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 

Nu har det gått några månader sedan regeringen presenterade sin handlingsplan och RKA fick uppdraget att ta fram nyckeltal som ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Maria Price berättar kort om hur arbetet löper på.

— Sedan starten har hela kansliet arbetat intensivt med uppdraget att ta fram nyckeltal för Agenda 2030. Just nu undersöker vi vilken statistik som finns på olika håll i landet och vad som skulle kunna vara användbart för lokal och regional nivå när det gäller uppföljning av de globala målen. Vi har bildat en referensgrupp och en arbetsgrupp som stöttar vår process, säger Maria Price, kanslichef på RKA.

Deltagarna i referensgruppen representerar myndigheter som på olika sätt är kopplade till målen inom Agenda 2030. I referensgruppen ingår:

  • Agenda 2030-delegationen,
  • Statistiska centralbyrån,
  • Sveriges Kommuner och Landsting,
  • Regeringskansliet, Svenska FN-förbundet,
  • Naturvårdsverket samt Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Dalarna och Regional miljömålssamverkan (RUS).

Vilka ingår i arbetsgruppen och hur ser arbetsprocessen ut?

Kommuner, landsting och regioner som ingår i arbetsgruppen (PDF, nytt fönster)

—Arbetsgruppen består av representanter från kommuner, landsting och regioner. Dessa arbetar på olika sätt med Agenda 2030 på hemmaplan. Guppen deltar i högsta grad i arbetet med att ta fram relevanta nyckeltal för uppföljning av Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Fredagen den 23 november 2018 träffades arbetsgruppen för första gången och diskuterade då ett första utkast på urval av nyckeltal.

Nu inväntar vi arbetsgruppens synpunkter och nästa steg i arbetsprocessen blir därefter att uppdatera urvalet av nyckeltal. Arbetsgruppen kommer att sammanträda nästa gång i slutet av januari 2019. Vid detta tillfälle ska vi besluta om nyckeltalen samt diskutera om och hur man eventuellt skulle kunna gruppera dem, berättar Maria.

När och var kommer nyckeltalen för Agenda 2030 att publiceras?

— De kommer naturligtvis att publiceras i Kolada och blir tillgängliga för alla kommuner, landsting och regioner. Publiceringen kommer att ske i slutet av mars 2019.

Nyckeltalen kommer att presenteras som ett färdigt urval som du kan välja för sin egen kommun, landsting eller region, säger Maria Price. 

I kommun och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal för analys och jämförelser    

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!