20 augusti 2018
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Möt oss på KOMMEK i Malmö

Vi finns på KOMMEK i monter C08 den 22-23 augusti. Du får se vad Kolada har för information om din kommun, ditt landsting eller region, få tips om analysfunktioner, och bland annat ta del av ett nytt analysverktyg. Välkommen till oss och lär dig hur du använder det nya verktyget och göra analyser! Vi medverkar också i seminarium.

Vi ser fram emot ditt besök i vår monter på mässan

Du får bland annat en personlig visning i hur du kan använda verktyget Jämföraren. Vi kommer dessutom att ha personer i montern som arbetar med olika jämförelser och analyser som du kan ställa frågor till.

Seminarier som RKA medverkar i på KOMMEK

Bra analys av resultatet vässar verksamheten

Seminarium 13: Bra analys av resultatet vässar verksamheten, KOMMEK

Ett lyckat förbättringsarbete kräver analys av resultatet och orsakerna till olika avvikelser. Här finns mycket att förbättra. Erfarenheter visar att det är svårt att hantera den stora mängden och prioritera vilka mått som är viktigast. Det kan bero på att det finns brister i kunskapen om hur man analyserar sina resultat. Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet och Jämföraren i Kolada, är några exempel på hur olika mått kan lyftas fram och jämföras.

Lättare analysera äldreomsorgens kostnader

Seminarium 34: Lättare analysera äldreomsorgens kostnader, KOMMEK

Varför kostar äldreomsorgen det den gör? Ta del av SKL:s och RKA:s nya analysstöd för att lättare kunna besvara den frågan. Det kan handla om ambitionsnivåer och effektivitet, om volymförändringar och ekonomiska brytpunkter.

Finansiell analys från utsidan

Seminarium 53: Finansiell analys från utsidan, Kommek

Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning kräver en välutvecklad finansiell analys för att vara relevanta och realistiska. Arbetet med den finansiella analysen behöver ständigt underhållas och förbättras. I två seminarier vill vi bidra till en sådan utveckling.

Program och anmälan KOMMEK 2018

Övriga seminarium i programmet

Anmäl dig att delta på KOMMEK

Fakta KOMMEK

KOMMEK är landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. Här möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. Spännvidden på seminarierna är stor men tonvikten ligger på ekonomi och styrning.

Läs vidare om Kommek

Kommek finns på Facebook

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!