21 augusti 2017
Prenumerera på Publikationer

Mer än tur i struktur - en rapport om effektivitet i kommuner

I rapporten granskar författarna Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid den kommunala effektiviteten i grund- och gymnasieskola och äldreomsorg.

ESO rapport om kommunal effektivitet

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till sina medborgare. Därför är det inte konstigt att kommuner har olika kostnader för
att leverera en och samma välfärdstjänst -- äldreomsorg i glesbygd är till exempel ofta dyrare än i storstäder. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet. Frågor som diskuteras i rapporten:

  • Hur stora är effektivitetskillnaderna mellan olika kommuner?
  • Vilka skillnader kvarstår om vi justerar för kommunspecifika förutsättningar?
  • Kan kommuner bli effektivare genom att jämföra sig med andra?

ESO rapport: Mer än tur i struktur – om kommunal effektivitet, 2016:6

Effektivitet i grundskola och gymnasieskola

I Excelfilen nedan kan du se hur effektiv din egen kommun är i grundskolan och gymnasieskolan.

Effektivitet Grundskola 2012-2015 (XLSX, nytt fönster)

Effektivitet Gymnasieskola 2012-2015 (XLSX, nytt fönster)

Effektivitet i äldreomsorg

I Excelfilen nedan kan du se hur effektiv din egen kommun är inom äldreomsorgen.

Effektivitet äldreomsorg 2012-2015 (XLSX, nytt fönster)

Att lära av de bästa för högre kommunal effektivitet

Den 26 september genomfördes en konferens där rapporten presenterades. Därefter följde en diskussion om möjliga vägar för att öka effektiviteten i det kommunala uppdraget. Seminariet leddes av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Se en inspelning av seminariet 26 september

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!