10 januari 2018
Prenumerera på Publikationer

Mer än tur i struktur - en rapport om effektivitet i kommuner

I rapporten granskar författarna Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid den kommunala effektiviteten i grund- och gymnasieskola och äldreomsorg.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) - en rapport om kommunal effektivitet

Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att tillhandahålla skola, vård och omsorg till sina medborgare. Därför är det inte konstigt att kommuner har olika kostnader för att leverera en och samma välfärdstjänst -- äldreomsorg i glesbygd är till exempel ofta dyrare än i storstäder. Men olika förutsättningar kan inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet. Frågor som diskuteras i rapporten:

  • Hur stora är effektivitetskillnaderna mellan olika kommuner?
  • Vilka skillnader kvarstår om vi justerar för kommunspecifika förutsättningar?
  • Kan kommuner bli effektivare genom att jämföra sig med andra?

26 september 2016 genomfördes en konferens där rapporten presenterades. Därefter följde en diskussion om möjliga vägar för att öka effektiviteten i det kommunala uppdraget.

Se en inspelning av seminariet 26 september 2016

ESO rapport: Mer än tur i struktur – om kommunal effektivitet, 2016:6

Jämför din kommuns effektivitet med andra - lär av de bästa för högre kommunal effektivitet

Med hjälp av samma metod som användes i ESO-rapporten har RKA tagit fram excelfiler där varje kommun kan jämföra sin egen effektivitet med andras inom grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Modellerna har utvecklats något jämfört med rapporten.

Effektivitet Grundskola 2012-2016 (XLSX, nytt fönster)

Effektivitet Gymnasieskola 2014-2016 (XLSX, nytt fönster) 

Effektivitet äldreomsorg 2013-2016 (XLSX, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!