21 mars 2019
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Lansering av nyckeltal Agenda 2030, seminarium och webbsändning

Från och med den 25 mars 2019 hittar du i databasen Kolada ett nyckeltalsurval som stödjer genomförandet av Agenda 2030 - FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. I samband med lanseringen bjuder RKA in till lunchseminarium. Du kan också se presentationen via webben.

Logga för de Globala målen för 2030

Lunchseminarium

Seminariet har nu blivit fullsatt - men du kan fortfarande delta via webbsändningen!

25 mars 2019 klockan 12:30-13:30. För dig som deltar på plats önska vi att du är i lokalen senast kl 12:20. Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20 i lokal Torget på entréplan.

Vid seminariet presenterar kanslichef Maria Price nyckeltalsurvalet som kommer att finnas i databasen Kolada i en särskild visning.

Dessutom publiceras samtidigt en vägledning som Camilla Eriksson och Anders Norrlid kommenterar. Vägledningen ger dig mer information om nyckeltalen, de globala målen samt tips om fler nyckeltal som hjälper dig som användare att bredda din analys.

Det kommer även att finnas tid för frågor efter presentationen.

Livesändning

Om du inte kan närvara vid lunchseminariet i Stockholm kan du föja presentationen via en livsändning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!