5 mars 2018
Prenumerera på Aktuellt från RKA

Kostnadsnyckeltal - hälso- och sjukvård

RKA presenterar nya nyckeltal inom hälso- och sjukvård för kostnader i kronor per invånare. Dessa är publicerade i Kolada. Alla nyckeltal baseras på de uppgifter som landstingen har redovisat till SCB i räkenskapssammandraget (RS).

RKA har under 2017 arbetat med en översyn av Koladas nyckeltal för hälso- och sjukvård med syfte att erbjuda en sammanhängande och genomtänkt uppsättning nyckeltal för kostnader, vårdvolymer, produktivitet och på sikt också kvalitet.

Kostnadsnyckeltal inom hälso- och sjukvård

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!